Fed Up!
  • เรื่องย่อ : "มาปรับเปลี่ยนนิสัยการกินแย่ๆ ของคุณ แล้วหันมาสนใจสุขภาพกันเถอะ หลายๆ คนรู้กันดีว่าอาหารหลายอย่างที่เรารับประทานอยู่นั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ด้วยหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว รสชาติ และราคา ก็ทำให้ทุกคนยังมีพฤติการรับประทานที่ทำร้ายสุขของตัวเองอยู่
    วันนี้เรามาโยนอาหารแย่ๆ เหล่านั้นทิ้งไป และปรับนิสัยการกินใหม่ด้วยอาหารสุขภาพดี รสชาติเยี่ยม ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้"
FACEBOOK
TWITTER