Growing Media
  • เรื่องย่อ : เรียนรู้การเลือกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากการช็อป ปิ้งได้ในรายการ Growing Media ที่มีไว้สำหรับคนที่รักการชื้อของเพื่อความสะดวกภายในบ้าน
FACEBOOK
TWITTER